plakat-plet_Layout-1.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

VU3V

Virtuální univerzita třetího věku v Toužimi

zimní semestr 2018/19

Témata zimního semestru 18/19:

1. České dějiny a jejich souvislosti II.
Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

 1. Krize jako počátek nového
  2.   Zlatý věk
  3.   Temno a jeho světla
  4.   Osvícenství a jeho stíny
  5.   Národní obrození
  6.   Zrození občana

2. Život s energií

 1. ÚVOD
  1.1  Osobnosti historie fyziky
  1.2  Všeobecný úvod
  1.3  Skleníkový efekt a globální oteplování
  1.4  Současný stav a předpokládaný vývoj energetiky
 2. ENERGIE FOSILNÍCH PALIV
  3.   ENERGIE VODY, VĚTRU, BIOMASY
  4.   ENERGIE SOLÁRNÍ
  5.   ENERGIE JADERNÁ
  6.   HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, PERSPEKTIVY ENERGETIKY

Zahájení zimního semestru v říjnu 2018.

Studia se mohou účastnit posluchači občané České republiky, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu. Termíny budou vypsány.

Virtuální univerzita třetího věku je stále otevřena novým studentům i příznivcům.
Přihlásit se můžete již nyní v infocentru Toužim!

 

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz