Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Tvoenko_kvten_2024.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

SKOKOVSKÁ POUTNÍ STEZKA

Skokovská stezka je mariánská poutní a naučná stezka spojující od roku 2010 poutní
místo klášter premNS Skokovska1onstrátů v Teplé, kde je uložen relikviář s ostatky blahoslaveného Hroznaty, s kdysi velmi slavným barokním mariánským poutním místem v (Mariánských) Skocích u Žlutic, kde byl od roku 1717 každoročně uctíván desítkami tisíc poutníků zázračný dobrotivý obraz Panny Marie Pomocnice, lidově označovaný jako „Panenka Skákavá“. Popudem ke zřízení poutní stezky byla snaha o záchranu a oživení zanikajícího poutního místa ve Skocích. Smyslem putování je vykonání křesťanské pouti spojené s pokáním, očištěním, požehnání a předkládáním proseb prostřednictvím Panny Marie Bohu. Stezka však v sobě zahrnuje i prvek naučný a poznávací, je rovněž naučnou stezkou, která poutníka seznámi se zajímavým, ale ještě málo známým regionem Čech. Je tedy určena nejen věřícím. Soubor ke stažení - mapa poutní stezky
Trasa propojuje další místa, která k sobě mají ideové, duchovní a historické vazby, jako například: klášter trapistů Matky Boží v Novém Dvoře (duchovní centrum kontemplace), Toužim (působiště autora skokovského obrazu J. W. Richtera a skokovské vrchnosti, markrabat bádenských), Útvinu (působiště stavitele NS Skokovska2skokovského chrámu J. Schmieda), Žlutice (působiště duchovního otce poutního místa ve Skocích, premonstráta J. Ricka) zříceninu poutní kaple svatého Blažeje u Branišova, a dále řadu kulturních a přírodních zajímavostí regionu Tepelska, Toužimska, Bochovska a Žluticka. Zčásti respektuje původní historické trasy poutních procesí do Skoků.
O vybudování této stezky se zasloužilo občanské sdružení Pod střechou, které tuto stezku také udržuje a provozuje. Ideálně je rozdělena do tří etap a pouť tedy trvá tři dny. Den první: klášter Teplá – Nežichov. Den druhý: Nežichov – Toužim. Den třetí: Toužim – Skoky.
Více informací na www.skoky.eu

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz