Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
BELINA_-_plakat_farmar24.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

KLÁŠTERY

Klášter premonstrátů v Teplé

klaster tepla 400pxxhttp://www.klastertepla.cz/
Premonstrátský klášter Teplá byl založen roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Postavení kláštera bylo náhradou Hroznaty za jeho osvobození od účasti na třetí křížové výpravě. Hroznata vstoupil do řádu, ale byl i nadále správcem klášterního majetku. Při jedné z cest po panství byl zajat loupeživými rytíři, kteří za něj požadovali výkupné. Nedovolil však opatovi kláštera výkupné zaplatit a v polovině roku 1217 umírá ve vězení. Roku 1897 byl Hroznata blahořečen a roku 2004 byl zahájen jeho kanonizační proces. Svátek blahoslaveného Hroznaty je slaven
v den jeho smrti 14. července. Klášterní kostel byl vysvěcen pražským biskupem roku 1232 a na první mši byl přítomen i český král Václav I.  V areálu kláštera je možno shlédnout muzejní expozici s výběrem obrazů, plastik, soch, cínových předmětů, porcelánu, bohoslužebných textilií a vyznamenání opatů, které dostali od panovníků v průběhu let.  - Součástí kláštera je též klášterní knihovna v severním křídle hlavní budovy a klášterní park, který byl v minulosti spíše zahradou se zahradnictvím a skleníky a byl rozdělen na veřejnosti přístupnou část a klauzuru.

 

Klášter trapistů na Novém Dvoře

http://www.novydvur.cz/klaster trapistu 400pxx

Trapistický klášter Matky Boží v Novém Dvoře se nachází 1 km východně od Dobré Vody u Toužimi, jen 8 km východně od tepelského kláštera. Byl založen 20. srpna 2002, 14. září 2007 povýšen na převorství a v září 2011 bylo rozhodnuto o jeho povýšení na opatství; volba prvního opata se uskutečnila 8. prosince 2011, zvolen byl dosavadní převor Dom Samuel.
Původně zemědělský barokní statek, který dříve patřil premonstrátům z Teplé, byl zrekonstruován trapisty, kteří do Čech přišli z Francie. Stavební práce započaly již v květnu 2000. Dvůr na půdorysu čtverce se podařilo zachránit při rekonstrukci jen částečně, dochovala se západní rezidenční část, zbývající tři křídla byly nahrazeny novostavbami, které respektují původní půdorys. Dominantou kláštera, jehož rekonstrukci řídil Jan Soukup, se stal moderní minimalistický kostel, postavený dle návrhu britského architekta Johna Pawsona. Klášterní kostel byl benedikován 2. září 2004 plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským.

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz