Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Mat.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

O PĚSTOVÁNÍ LNU NA TOUŽIMSKU

Len je starou plodinou, která sem byla zanesena teprve před první světovou válkou a za druhé světové války byla ještě jednou v důsledku úředního nařízení pěstována ve velkých lánech. Len byl v Tepelské vrchovině vždy plodinou preferovanou. V Prachometech bylo dokonce založeno družstvo pro pěstování lnu, jehož předsedou byl Franz Josef Bräuer (Nr. 4). Státem dotovaná stavba drtírny s parní kotelnou byla dokončena na podzim roku 1908. V důsledku první světové války a na ní navazující české hospodářské krize družstvo v roce 1919 zaniklo. Kolem roku 1930 však ještě velká, tmavá a zdaleka viditelná budova drtírny stála. Bohužel nezískal len v naší vlastenecké literatuře s jejími různými rčeními, pracovními zvyklostmi a obyčeji (tím myslíme na „zapalování ohňů“ na polích se lnem při slunovratu) žádnou větší pozornost jako obecně v národopisné literatuře. Tím se tu ale nebudeme dále zabývat. Obecně odpovídají naše pracovní postupy těm v ostatních německých oblastech středohoří. Vzpomeneme jen setí lnu, žatvu, lámání, sušení, potírání, vochlování, sušení (v suchu pece), česání (…) atd., dokud nemohl být spřádán jako „čistý len“ nebo koudel. Koudel byla většinou zpracovávána na výrobky druhé nebo třetí jakosti. Len, který nebyl zpracováván ve vlastním hospodářství byl většinou prodáván ve formě „slámy“. Za druhé světové války byla za tímto účelem zřízena zvláštní sběrná místa.
Po první světové válce se v našich vesnicích ještě hodně předlo; dívky chodily s kolovrátky. Obzvláště si vzpomínám na Odolenovice. Předení tak zůstalo v Tepelském kraji živé až do našich dní. Stará Buack-Mahmová v Útvině (pocházející z Boru u Tachova, z Tachovského kraje) točila dokonce ještě nit okolo volně se vznášejícího vřetena.
Někdejší tkalcovství na statcích u nás ovšem zcela zaniklo. Naproti tomu se v Otročíně, Rankovicích a i na jiných místech zachovala výroba provazů jako práce sedláků v zimním období.
Zdroj: Das Tepler Land (1967)
Překlad: Jaromír Mrhal, 2006

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz