Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
plakat_Layout_1.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA

Sbírková zahrada byla založena za posledního majitele panství Jindřicha z Beaufort-Spontin a jeho ženy Marie. Od 2. sv. války však nebyla udržovaná a z původního bohatství rostlin se zachovalo minimum. Zahrada však díky úsilí několika nadšenců vstává z mrtvých.

Rozsáhlý park se nacházel mimo vlastní areál zámku, naproti nádraží přes řeku Teplou. Expozice byly věnovány kolekcím rostlin různých světadílů a samozřejmostí byly prvky drobné zahradní architektury jako odpočívadla, altány a vyhlídky. V roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů v 1005 druzích většinou po 3 exemplářích. Ve stejném roce pak vznikla ještě část zvaná „alpská louka“, kde bylo vysázeno dalších téměř 300 druhů. Každoročně byl aktualizován soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem.

Od 2. světové války do roku 2005 byla zahrada téměř bez jakékoliv údržby. Do obnovy zahrady se však zapojila Základní organizace ČSOP Berkut a od roku 2005 je zahrada zpřístupněna veřejnosti.

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA NABÍZÍ:

 • ukázku unikátní zahradní
 • krajinářské architektury
 • expozici zajímavých a ojedinělých listnatých a jehličnatých dřevin a trvalek
 • českou bioferratu s více jak 40 druhy lišejníků
 • genofondový sad starých a krajových odrůd ovoce Bečovska
 • volnočasový areál pro děti i dospělé (vrbové prvky, travnaté hřiště, lanovka, pískoviště, prolézačky)
 • odpočívadla, vyhlídky, parkové cesty
 • pobřežní stezku litorálem Slavkovského lesa
 • Korunní rybník s možností projížděk na lodičkách či koupání
 • průvodcovskou činnost a komentované prohlídky
 • přednášky, workshopy, workcampy
 • výukové programy pro školky a školy
 • zázemí pro kulturní a společenské akce včetně rodinných oslav
 • čítárnu ve srubu
 • festival Zázračná planeta Země
 • příměstské tábory
 • táboření a stanování
 • zimní radovánky - osvětlené kluziště, udržovaná běžecká stopa
 • občerstvení
0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz